ĐĂNG NHẬP
KẾT QUẢ HỘI THI VĂN NGHỆ, NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG (vòng chung kết)

1.Kết quả thi hát:

Giải 2: 12A3.

Giải 3: 11A5, 11A9, 11A3.

2. Kết quả thi nhảy:

Giải 1: 11A2.

Giải 2: 12A3, 10A6.

Giải 3: 10A2, 10A8, 11A9.

3. Kết quả thi nét đẹp học đường:

Giải 1: 11A6.

Giải 2: 12A3, 12A5.

Giải 3: 11A2, 11A3, 12A2.

                                                                                                                    BTC