ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO GỬI GVCN VÀ CÁC LỚP

          Đến nay BTC mới chỉ nhận được danh sách đăng kí dự thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11 của một số lớp. Đề nghị các lớp khẩn trương nộp danh sách đăng kí và nhạc cho cô Thanh trong tiết 1 sáng nay (13/11/2017). Đầu tiết 2 sáng nay, lớp trưởng / bí thư có mặt ở phòng giám thị để bốc thăm thứ tự dự thi của lớp mình. Nếu lớp nào không tham gia bốc thăm thì BTC sẽ bốc thăm cho lớp đó.

                                                                                                                                  BTC