ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH TỔNG HỢP HĐ HÈ NĂM 2019 CỦA CĐGV - KÍNH GỬI TTCM VÀ ĐV CĐGV

Kính gửi, TTCM và GV trong CĐGV,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, thay mặt cho BCH CĐGV gửi quý Thầy cô danh sách tổng hợp hè năm 2019 từ tháng 06 đến tháng 08.

Quý thầy cô theo dõi và để thuận tiện trong đánh giá công việc. 

Trân trọng