ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH TỔNG HỢP HĐ QUÝ 1 NĂM 2020 CỦA CĐGV.

Kính gửi TTCM và GV trong CĐGV.
Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, BCH CĐGV gửi quý thầy, cô danh sách các hoạt động (quý 1).
Thầy cô theo dõi để thuận tiện đánh giá công việc.

Nếu có gì sai sót thầy, cô báo BCH để xem xét lại. Hạn chót 12h ngày 22/03/2020.
Xin cảm ơn!