ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH TỔNG HỢP HĐ QUÝ 4 NĂM 2019 CỦA CĐGV.

Kính gửi TTCM và GV trong CĐGV.
Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, BCH CĐGV gửi quý thầy, cô danh sách các hoạt động tháng 10,11,12 (quý 4).
Thầy cô theo dõi để thuận tiện đánh giá công việc.
Xin cảm ơn!