ĐĂNG NHẬP
kế hoạch thực hiện công trình pha chế nước rửa tay hưởng ứng tháng Thanh niên 2020. Ngày 07/03, 08/03/2020.

Thầy, cô xem kế hoạch và cùng thực hiện.

Trang phục: Áo thanh niên (nếu không có mặc đồng phục trường)
Trân trọng!