ĐĂNG NHẬP
KÍNH GỬI QUÝ THẦY CÔ TTCM DANH SÁCH GV TRONG CĐGV HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC HÈ THÁNG 6 NĂM 2019

Kính gửi, quý thầy cô TTCM,

Thay mặt, BCH CĐGV nhà trường xin gửi quý thầy cô danh sách GV trong CĐGV tham gia hoạt động Hoa phượng đỏ và có nhận xét  nhằm để quý Thầy cô TTCM đánh giá việc hoàn thành công việc  chung của nhà trường.

Trân trọng.