ĐĂNG NHẬP
Lịch tập văn nghệ ( cô Trai, Cô Thảo hóa, Thảo Sử, C.Thương, Cô Dung, Cô Trang, Cô Chi, C.My chú ý)

- Thông báo các thầy  cô trong đội văn nghệ có mặt để luyện tập lúc

- 14h thứ 5 và 8 giờ sáng chủ nhật

- Mong các thầy cô có mặt đầy đủ, đúng giờ