ĐĂNG NHẬP
Mời họp Chi đoàn tháng 4.

Mời họp Chi đoàn tháng 4.

Kính mời BLĐ và đoàn viên tham dự họp Chi đoàn tháng 4 lúc 16h30 ngày 13/4 ( sau họp HĐSP).

Địa điểm: Phòng truyền thống.