ĐĂNG NHẬP
Mời tham dự Đại hội Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2021-2022.

Trân trọng kính mời BLĐ và quý Thầy Cô tham dự Đại hội Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2021-2022.

       - Thời gian: 7h30 ngày 12 tháng 03 năm 2022.

       - Địa điểm: Phòng Hội đồng trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

                                                                       Trân trọng!