ĐĂNG NHẬP
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA HĐNK TẠI TRƯỜNG SIU CHO HỌC SINH KHỐI 12.

Quý Thầy cô Tham gia HĐNK  tại trường SIU cho học sinh Khối 12, các nội dung sau:

  1. Thời gian tập trung: 7h00 sáng thứ 7 ngày 02 tháng 3 năm 2019.
  2. Địa điểm tập trung: Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
  3. Trang phục: Đồng phục áo đỏ của trường.
  4. GV tham gia: Thầy Thời, Thầy Thảo (Tổ TD - QP), Cô Trung Anh (Toán), Cô Kiều Khanh (Anh văn), Cô Thúy Hiền (Hóa)

Trân trọng.