ĐĂNG NHẬP
Phân công hỗ trợ khai giảng năm học 2020-2021

TB đến thầy, cô phân công hỗ trợ nhà trường khai giảng năm học vào ngày 5/9/2020. thầy, cô bên rửa tay, đo thân nhiệt có mặt lúc 6h20; lễ tân có mặt lúc 6h30.

Xin cảm ơn thầy cô!