ĐĂNG NHẬP
PHÂN CÔNG MẶT TRẬN PHƯỜNG THAM GIA CHIẾN DỊCH HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2019 CĐGV

Kính gửi, quý thầy cô trong CĐGV,

Thực hiện theo sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo nhà trường, đặc biệt theo kế hoạch hè của Hiệu trưởng. Nay, BCH CĐGV thông báo một số nội dung chính sau:

1. Tham gia Liên hoan ca khúc cách mạng vào tối thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2019: Cô Tiểu My, Cô Trung Anh, Thầy Bình, Thầy Thời. Bài hát và thời gian ráp sân khấu thông báo sau.

2. Việc Coi thi lớp 10 và THPT quốc gia. (theo kế hoạch của nhà trường)

3. Phân công và lịch tham gia hoạt động hè Hoa phượng đỏ năm 2019:

- Thời gian: tập trung 7h00 từ ngày 01/06 - 30/06/2019, tự GV sắp thời gian tham gia.

- Địa điểm: UBND Phường Long Thạnh Mỹ, Đ/c Lài: 0909780509 và UBND Phường Long Bình, Đ/c Tính: 0972416317 (theo sự phân công phù hợp với địa điểm nhà ở của quý thầy cô)

- Đồng phục: áo đỏ nhà trường và áo hoa phượng đỏ.

Lưu ý: Quý thầy cô có con nhỏ tham gia trên 1/2 chặng đường chiến dịch

           Quý Thầy cô còn lại tham gia trên 2/3 chặng đường chiến dịch

           Thầy Phùng Văn Thảo chịu trách nhiệm tại Phường Long Bình

Vì công việc của Tập thể nhà trường, mong quý Thầy cô trong chi đoàn giáo viên thông cảm. Liên hệ Đ/ Thời: 0988.284.189

Trân trọng.