ĐĂNG NHẬP
Tham gia Chuyến xe từ thiện năm 2019

Kính mời, quý Thầy cô trong CDGV nhà trường tham gia Chuyến xe từ thiện năm 2019

Thời gian tập trung: 13h00 thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2019.

Địa điểm tập trung: tại Phòng hội đồng

Trang phục: Áo đoàn thanh niên hoặc đồng phục trường

Mong quý thầy cô bỏ ít thời gian tham dự cùng với các em học sinh.

Trân trọng.