ĐĂNG NHẬP
Thông báo: CĐGV tham gia hội thao và ẩm thực chào mừng 38 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố.

Thời gian: 25/10/2020 lúc 7h30.

Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao quận 9.

Trang phục: Đồng phục nhà trường hoặc trang phục thể thao.

Chú ý: Thầy, cô trong đội tuyển kéo có sẽ không tham gia còn lại sẽ tham gia hội thao để đủ nguồn nhân lực.

Xin cảm ơn!