ĐĂNG NHẬP
Thông báo củ lực lượng (thầy Chung toán chú ý)

-  Theo yêu cầu của BGH , căn cứ vào thời khóa biểu và bảng tham gia hoạt động của chi đoàn GV,  BCH cử đồng chí Chung ( toán) đúng 7h ngày 21/12/2017 có mặt tại trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn để quản lí học sinh theo điều động của quận đoàn. Mong đ/c có mặt đúng giờ để hỗ trợ đoàn trường