ĐĂNG NHẬP
Thông báo cử lực lượng tham gia hđ đoàn ( t. Quang, T. Trung, C. trâm, C. Phương, T. Hải, c. Hương, C.My, T.Hoàng) )

- Theo tình hình tham gia các hoạt động đoàn nay BCH chi đoàn giáo viên pân công những đồng chí có tên sau

Cô Hương, T. Quang, T. Trung, Cô Trâm, Cô My, Cô Phương, T. Hải, T. Hoàng có mạt tại hội trường quận đoàn lúc 13h30 ngày 10/6 ( chủ nhật) đê tham gia hoạt động của quận( trang phục áo đoàn)

Trân trọng