ĐĂNG NHẬP
Thông báo cử lực lượng tham gia học tập quán triệt nghị quyết ( BCH CĐ gv chú ý)

Theo yêu cầu của quận Đoàn 9 đề nghị tất cả các đồng chí trong BCH CĐGV gồm: c. Lê Hà,  cô Thảo hoá, T.Hoàng,  t. Hải,  c. THƠM đúng 7h 15 phút ngày 5/11 có mặt tại UBND p. Phú Hữu để tập huấn.  Mong quý thầy cô có mặt đầy đủ. Ai vắng mặt thì chịu trách nhiệm trước BGH. Cảm ơn quý thầy cô.