ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LẦN 2 CHO HỌC SINH K12

Kính gửi quý Thầy Cô trong CĐGV,

Thực hiện KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12 trường THPT Nguyễn Văn Tăng (Lần 2) của BGH Nhà trường, CĐGV phân công 10 Đoàn viên tham gia:

Thời gian: 13h00 – 16h30, chiều thứ 7 ngày 23/3/2019

Địa điểm: Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Nay, đại diện BCH thông báo quý thầy cô đăng ký tham gia hoạt động trên, cho Thầy Thời - SĐT: 0988.284.189 trước 10h thứ 2 ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Trân trọng