ĐĂNG NHẬP
Thông báo đăng ký trực tuyến tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2019

Kính gửi các đồng chí trong chi đoàn,

Theo kế hoạch đoàn của chi đoàn từ đầu năm, về việc tham gia các hoạt động tình nguyện, nay đại diện BCH xin thông báo một số nội dung như sau:

Thứ nhất,  các đ/c tham gia đăng ký trực tuyến qua đường link: dangky.tinhnguyenhetphcm.vn. làm theo hướng dẫn và xuất file hình ảnh về cho đ/c Thời báo cáo.

Thứ hai, các đ/c làm công tác chủ nhiệm xin thông tin đến học sinh lớp mình để cùng đăng ký.

Thứ ba, BCH tham mưu Ban lãnh đạo để phân công nhiệm vụ về tham gia công tác tình nguyện trên.

Vì tính chất công việc nên các đ/c thông cảm.

Trân trọng