ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO DỰ MÍT TING KỈ NIỆM NGÀY 26/3

- Kính mời toàn thể đồng chí đoàn viên trong chi đoàn Gv đúng 7h sáng ngày 26/3 co mặt tại sân trường để tham gia dự lễ mít ting kỉ niệm ngày thành lập đoàn

- Phân công cô Võ Thu Thảo điểm danh và báo cáo Chi bộ