ĐĂNG NHẬP
Thông báo họp CĐGV lúc 11h20 ngày 12/10/2019

Thông báo đến đến quý thầy cô CĐGV trường Nguyễn Văn Tăng, lịch họp: 

Thời gian: Ngày thứ 7 (12/10) sau khi kết thúc đại hội đoàn TNCSHCM sẽ bắt đầu họp CĐGV tại phòng Truyền thống (lúc 11h20). Xin cảm ơn!