ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO HỌP CĐGV

Thông báo đến quý Thầy Cô trong CĐGV Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, lịch họp như sau:

Thời gian: 13h15 chiều thứ 4 ngày 12 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: tại Phòng họp Giáo viên (Phòng Hiệu trưởng cũ)

Có đại diện Quận Đoàn về tham dự, mong quý Thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ, để không ảnh hưởng công việc chung.

Nhờ hỗ trợ: Cô Thảo và Cô Hải Vân trong Tổ bầu cử. Cô Thơm làm thư ký. 

Trân trọng.