ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch tập huấn phó bí thư( thầy Hoàng chú ý)

- Theo thông báo của quận đoàn mời đồng chí p.bí thư tham dự tập huấn lúc 7h30 ngày 5/4/2018( thứ 5) tại nhà thiêu nhi 9