ĐĂNG NHẬP
Thông báo lực lượng tham gia đoàn( cô Nhị, cô Ánh, cô Ngân , cô Lê Hà chú ý)

- Kính gửi các đồng chí đoàn viên trong CĐGV căn cứ vào theo giỏi đoàn viên tham gia hoạt động và thời khóa biểu GV. BCH CĐGV cử những đồng chí có tên sau

1. Lê Thị Hà

2. Lâm Ngọc Ánh

3. Lê Thị Kim Ngân

4. Cô Nhị (thể dục)

 Thời gian: 06 giờ 45 phút ngày 30 tháng 9 năm 2017 (Sáng thứ 7) có mặt tại  Công viên Thanh niên Phường Tăng Nhơn Phú A. (Đường 104, khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9) để tham gia ngày hội vì môi trường. 

- Trang phục áo đoàn

- Nếu đồng chí nào không tham gia thì chịu trách nhiệm trước BGH

Trận trọng