ĐĂNG NHẬP
Thông báo lực lượng tham gia nghe thời sự quý 1 năm 2019

- Kính mời các đồng chí có tên sau đây:

1. Nguyễn Thế Hải

2. Lâm Ngọc Ánh

3. Nguyễn Thái Trung

4. Cô Quyên ( văn)

5. Cô Huyền (hóa) 

Có mặt lúc 7h30 phút ngày 2 tháng 3( sáng thứ 7) tại trường THCS - THPT Hoa Sen để nghe thời sự quý 1

- Trang phục áo thanh niên Việt Nam

- Điểm danh chi đoàn giáo viên 

Đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ và  đúng giờ .