ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO MỜI HỌP TOÀN THỂ CĐGV (thầy cô mới về thầy Quang toán, Cô Trai văn, cô Nhi TD chú ý)

- Kính mời các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn gv họp lúc 11h20 phút thứ 4 ngày 23/8 tại phòng hội đồng, để chuẩn bị cho công việc đầu năm và lễ khai giảng. Mong quý thầy cô có mặt đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng !

- Cô Thảo Hóa điểm danh

- Cô Thơm chuẩn bị công khai quỹ

- Thầy Hoàng chuẩn bị âm thanh, loa...