ĐĂNG NHẬP
Thông báo mời họp

Kính mời tất cả các đồng chí trong CĐGV họp chi đoàn để chuẩn bị Đại hội CĐGV nhiệm kì 2019 - 2010 vào lúc 8h sáng thứ 6 ngày 19/7/2019 tại phòng TT. Vì tính chất quan trọng của cuộc họp mong các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng!