ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO TẬP VĂN NGHỆ

- Thông báo các thầy cô trong đội văn nghệ có mặt lúc 13h30 chiều thứ 5 để luyện tập. Mong quý thầy cô có mặt đầy đủ, đúng giờ.

                     Trân trọng!