ĐĂNG NHẬP
Thông báo tham gia kì nghỉ hồng ( t.Bình, c.Hà địa, cô Hoa, côT. Trang, c.Ánh chú ý)

Do yêu cầu của quân đoàn CĐGV cử 6 thầy cô có tên sau: Thầy Bình, cô Lê Hà, cô Ng Hà,  cô Trần Trang, cô Hoa, cô Ánh đúng 7h sáng CN ngày 25/6/17 có mặt tại hội trường nhà thiếu nhi quận 9 để tham dự lễ ra quân chiến dịch kì nghỉ hồng. 

Kính mong quý thầy cô đi đầy đủ đúng giờ