ĐĂNG NHẬP
Thông báo.

Thông báo với CĐGV ngày 8/3/2020 không thực hiện trao tặng nước rửa tay. Vì đợi phường Long Bình mua khẩu trang xong,chúng ta kết hợp trao tặng 2 thứ luôn. 
​Thời gian thực hiện BCH sẽ thông báo lại sau. Xin cảm ơn!