ĐĂNG NHẬP
Thư mời triệu tập đoàn viên đại hội CĐGV

Kính gửi các đồng chí doàn viên trong CĐGV

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Quận đoàn và Chi Bộ Chi trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

Ban Chấp hành Chi Đoàn đoàn giáo viên Nguyễn Văn Tăng  nhiệm kỳ 2017 – 2019 triệu tập đồng chí đến tham dự Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi Đoàn đoàn giáo viên Nguyễn Văn Tăng  lần IV, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

- Thời gian: 13h15 ngày 21/8/2019 (Chiều thứ 4)

- Địa điểm: Phòng hội đồng

Đề nghị đồng chí sắp xếp thời gian, công việc đến tham dự Đại hội.

Ghi chú: Trang phục  áo thanh niên Việt Nam, đeo huy hiệu Đoàn và chuẩn bị bài hát đoàn ca