ĐĂNG NHẬP
Văn kiện Đại hội CĐGV 22-24 ( dự kiến)

Thông báo

1. Thời gian tổ chức Đại hội chiều thứ 3 vào luc 14h ngày 18/10 ( dự kiến). Các bạn đoàn viên sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ.

2. Thời gian họp trù bì tối thứ 7 ngày 15/10 ( lúc 19h00) , onilne. ( dự kiến)

3. Các bạn đoàn viên góp ý Văn kiện