ĐĂNG NHẬP
KHỐI 12: THƯ MỜI HỌP

Trân trọng kính mời Ban Giám Hiệu và toàn thể quý thầy cô GVCN khối 12 tham dự cuộc họp khối chủ nhiệm để sơ kết tình hình khối 12 và chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

Thời gian: 12h00 Thứ 4 (13/11/2019)

Địa điểm: Phòng Truyền thống

Rất mong Quý thầy cô có mặt đầy đủ.