ĐĂNG NHẬP
MỜI HỌP!

 MỜI HỌP
Trân trọng kính mời toàn thể GVCN Khối 12 họp khối xét hạnh kiểm học sinh HKII và cả năm.

Thời gian: 13h30 thứ 3 (ngày 11/5/2021)

Địa điểm: phòng Truyền thống

 Lưu ý GVCN chuẩn bị hồ sơ họp đầy đủ, kĩ càng, rà soát lại những trường hợp cần lưu ý để cuộc họp diễn ra thuận lợi. 
                                                 KTCN

                                         Phạm Thị Yến Linh