ĐĂNG NHẬP
MỜI HỌP

Trân trọng kính mời toàn thể GVCN khối 12 tham dự cuộc họp chuẩn bị cho công tác họp CMHS giữa HK2.

Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 9/4/2021

Địa điểm: phòng Truyền thống

                                            KTCN 

                                Phạm Thị Yến Linh