ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến GVCN - K10.

+ GVCN-K10 LẬP DANH SÁCH HỌC SINH ĐI BƠI VÀO CHIỀU THỨ 3( CHƯA BIẾT BƠI,BIẾT BƠI,ĐI XE TỰ TÚC,ĐI XE NHÀ TRƯỜNG). HẠN CUỐI CHIỀU NGÀY 18/9/17. 

+ GVCN ĐỌC 2 BẢNG ĐIỂM THI ĐUA ( NỘI QUY CHÀO CỜ VÀ BẢNG ĐIỂM TRỪ Ở MỤC ĐTN ). NẾU CÓ ĐÓNG GÓP GÌ XIN BÁO GẤP VỀ CHO KHỐI TRƯỞNG VÀO CHIỀU NGÀY 18/9/17.

            TRÂN TRỌNG.

                                                             KT: BÙI THỊ THANH HUYỀN