ĐĂNG NHẬP
Thư mời họp

Trân trọng mời gvcn khối 10 hội ý khẩn vào lúc 11h20 ngày 04 tháng 09 năm 2019 tại phòng học lớp 11a1 để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Vì tính chất quan trọng nên mong quý thầy cô không vắng!