ĐĂNG NHẬP
Bảng tổng hợp đăng ký thi đua NH 19-20

Bộ phận thi đua tổng hợp danh sách đăng ký từ bản đăng ký của các tổ. Quý thầy cô xem nếu có sai sót báo gấp cho cô Vân Nam. Mọi ý  phản hồi gửi trước ngày 2/10/2019.

Lưu ý: Vì sau khi rà soát thông tin đăng ký bộ phận thi đua phải nhập liệu trên phần mềm đăng ký thi đua của Sở nên rất mong quý thầy cô rà soát kỹ giúp bộ phận thi đua. Trân trọng cám ơn