ĐĂNG NHẬP
Danh sách đăng ký du lịch 2019 - cập nhật đến 2/5/2019

BCH Công Đoàn đăng danh sách đăng ký du lịch hè 2019. Quý thầy cô xem nếu có sai sót báo gấp cho cô Vân Nam. Đồng thời quý thầy cô có người thân đi kèm báo cho cô Vân Nam ngày tháng năm sinh cụ thể từng người để mua bảo hiểm nhé. Trân trọng cám ơn.

Hạn cuối phản hồi : 3/5/2019