ĐĂNG NHẬP
Danh sách đăng ký du lịch hè năm 2019-2020

Quý thầy cô Công đoàn viên cố gắng sắp xếp đăng ký tham gia du lịch hè 2019-2020 để chúng ta có một kỳ nghỉ vui vẻ và có thêm động lực cho năm học mới. Hạn đăng ký đến hết 22/7/2020

Công Đoàn hiện nhận được đăng ký của các Tổ Công Đoàn và có sai sót gì báo lại cho cô Vân Nam nhé!