ĐĂNG NHẬP
Danh sách đề nghị xác nhận phạm vi ảnh hưởng sáng kiến năm 2019

Công Đoàn đăng danh sách nếu quý thầy cô thấy có sai sót báo gấp cho cô Vân Nam qua số điện thoại để điều chỉnh nhé ( Có thể báo qua số điện thoại : 0909925996).