ĐĂNG NHẬP
Danh sách tham gia hội thao cụm 2020-2021 (dự kiến)

- Để tham gia tốt cho hội thao cụm sắp tới, BCHCĐ đã cho các tổ đăng kí nhưng do số lượng vận động viên không đủ nên BCH lấy thêm dựa vào năng lực. Quý thầy, cô có thắc mắc hoặc thay đổi môn tham gia vui lòng liên hệ cô Duyên. Xin trân trọng cảm ơn. 

- Thời gian luyện tập cố định vào các buổi chiều thứ 4 và 5.