ĐĂNG NHẬP
Danh sách tham gia hội thao ngành

Các vận động viên có tên trong danh sách vui lòng nộp 1 tấm hình 4x6 cho C.Duyên (hạn chót thứ 6 ngày 20/9). Nếu không gặp c.Duyên nộp cho C.Thi. Các vận động viên nộp hình đúng thời hạn để BCH Công Đoàn nộp lên sở. Xin cảm ơn.