ĐĂNG NHẬP
Danh sách tính hiệu quả công việc quý 3 ( kèm ngày công)

BCH Công Đoàn tính ngày công làm việc cho quý thầy cô có điều gì thắc mắc trao đổi gấp với cô Vân Nam qua đt nhé ( 0909925996). Mọi thắc mắc nhận trước 8 giờ sáng 29/11/2019