ĐĂNG NHẬP
Dự kiến xếp loại hiệu quả công việc quý 2,3 năm 2018

- Dựa trên sự thống nhất của Hội đồng thi đua ngày 5/12/2018 , Ban thi đua quyết định lấy kết quả đánh giá viên chức năm học 2017-2018 để đánh giá hiệu quả công việc trong quý 2 năm 2018 và đánh giá hiệu quả thực hiện các công việc trong hè năm 2017-2018 để đánh giá hiệu quả công việc quý 3 năm 2018.

- Cuộc họp cũng thống nhất trên tinh thần là làm sao cho tất cả quý thầy cô đều được hưởng chế độ theo văn bản 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Hoành thành xuất sắc nhiệm vụ : hưởng 0.6 ( lương theo ngạch bậc + chức vụ)

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : hưởng 80% mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Mọi thắc mắc quý thầy cô có thể trực tiếp gặp Chủ tịch Công Đoàn để được giải đáp cũng như ghi nhận ý kiến. Hạn cuối nhận phản hồi 17/12/2018.