ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV theo Thông tư 20/BGDĐT

Theo phân công hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Thông tư 20, BCH Công Đoàn đã tóm tắt những nội dung chính của Thông tư 20 để quý thầy cô giáo nghiên cứu và thực hiện.

Lưu ý: Khi nghiên cứu cần chú ý đọc chi tiết: Nội dung chính của Thông tư 20, Hướng dẫn thực hiện các minh chứng (Phụ lục 1)

Tổ trưởng chuyên môn: Sau khi nghiên cứu sẽ thực hiện Biểu mẫu 01,02,03.

Giáo viên: Sau khi nghiên cứu thực hiện Biểu mẫu 01,02.

Tổ chuyên môn chủ động triển khai đánh giá (có thể thực hiện trong cuộc họp đánh giá viên chức, thi đua cuối năm của Tổ). Hạn cuối nộp các biểu mẫu về BCH Công Đoàn: 17/5/2019.

Trong quá trình nghiên cứu có ý kiến thắc mắc liên hệ trực tiếp Cô Vân Nam để được hướng dẫn và giải đáp.