ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn đánh giá thi đua HKII và cả năm học 2020-2021

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 trong ngày 19/5/2021 rất mong quý thầy cô lưu ý :

1. TTCM và TTVP họp tổ đánh giá thi đua tại tổ trước khi họp xét thi đua toàn trường.

2. KTCN các khối lớp triển khai họp xét thi đua của GVCN trong khối và hoàn tất trước họp xét thi đua toàn trường.

3. Bộ phận giám thị tổng hợp ngày giờ công của HKII và đăng thông tin trước ngày 14/5/2021.

4. Bộ phận học vụ đăng những sai sót trong sổ đầu bài ( lấy thống kê từ giám thị) và những loại hồ sơ liên quan đến học vụ.... trước 15/5/2021.

5. Bộ phận c3 thống kê những sai sót trong quá trình thực hiện điểm số trước 15/5/2021 đồng thời thống kê điểm số TBKT và TBM của HKII và cuối năm để xét thi đua cuối năm.

Trân trọng thông báo!