ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và chủ đề ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Thay mặt BCH công đoàn kính chúc quý cô, quý chị em trường ta luôn dồi dào sức khoẻ, luôn tươi trẻ, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và công tác.

Trân trọng!