ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch tặng quà Tết trung thu và khen thưởng con em đạt thành tích cao trong năm học 21-22 (Dự thảo)

 BCH Công đoàn kính gửi quý thầy cô kế hoạch tổ chức trung thu (dự thảo), danh sách các cháu nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh (NH 2021-2022) và danh sách các bé nhận quà trung thu. 

Mọi thông tin điều chỉnh, bổ sung quý thầy cô vui lòng liên hệ cô Kim Trang. 

Hạn chót: 5/9/2022

Mọi thắc mắc sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết. Mong quý thầy cô thông cảm!